Integracja

"Bajeczka" Niepubliczne Przedszkole Integracyjne


Nasze Motto:


„Przedszkole lub szkoła dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest lepsza placówką dla wszystkich”

Bengt Linguist – Specjalny Sprawozdawca Narodów Zjednoczonych ds. Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych.Grupy integracyjne pozwalają od najmłodszych lat wyrabiać u dzieci w normie rozwojowej otwartość i wrażliwość w kontaktach z innymi.

Dzieciom z orzeczeniami natomiast umożliwiają normalny rozwój w środowisku rówieśników, zwiększając tym samym ich szanse społeczne w przyszłości.

Integracja to obustronny proces skierowany zarówno do dzieci z orzeczeniami, jak i do ich zdrowych rówieśników:
  • dzieci uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy
  • dzielą się swoimi zasobami emocjonalnymi i poznawczymi,
  • uczą się uważności na potrzeby innych,
  • uczą się szacunku do przejawianych trudności swojego kolegi czy koleżanki, jak również akceptacji własnych trudności,
  • uczą się cieszyć z sukcesów innych oraz dzielić własnymi sukcesami,
  • uczą się rozwiązywania problemów pojawiających się w grupie, wspólnych negocjacji i wypracowywania obowiązujących wszystkich zasad,
  • uczą się radzenia sobie z emocjami,
  • uczą się patrzeć na różnorodność jako wartość.

Dbamy o to, aby zapewnione były potrzeby wszystkich dzieci. Oprócz nauczyciela wychowania przedszkolnego, dzieci objęte są stałą opieką psychologa, pedagoga specjalnego i logopedy. Ponadto codziennie prowadzone są ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną.

Uczymy wzajemnej pomocy, szacunku i akceptacji dla innych. Pomagamy zrozumieć i nazwać emocje w celu budowania komunikacji z otoczeniem.
Pozytywnymi metodami pracujemy nad budowaniem motywacji wewnętrznej dziecka, jego świadomymi wyborami i budowaniem poczucia własnej wartości.
Poprzez ruch, muzykę i taniec pozwalamy dzieciom na wszechstronny rozwój. Malujemy, wycinamy, kleimy, ugniatamy – świat artystyczny jest w zasięgu małych rączek.

TRWA REKRUTACJA NA ROK 2016/2017. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!